Home | Nyheter | Dans som planerat trots översvämningen

Dans som planerat trots översvämningen

Stora vattenmängder intill Ånäsparken när Sättnaån svämmat över. Foto: Ånäsparken i Kovlands Facebooksida

Den höga temperaturen i april gjorde att snösmältningen startade ordentligt. Och med anledning av den stora snömängden som funnits, blev det rejäla vårfloder med översvämningar som följd på många ställen i landet. Sättnaån intill Ånäsparken i Kovland utanför Sundsvall var ett av de vattendrag som svämmade över.

Ett strukturerat arbete har lett till att danssäsongen på Ånäsparken inte längre är hotad. Foto: Ånäsparken i Kovlands Facebooksida

Med hjälp av ideella krafter, parkens försäkringsbolag och dess anlitade entreprenörer gjorde man allt för att skydda parken från vattenmassorna. Där byggdes vallar av fyllnadsmassor som framförallt skulle skydda dansbanan. Utan dessa vallar hade det varit 40 cm vatten på dansgolvet, vilket skulle ha hotat hela säsongen av dans som börjar imorgon söndag. Fukt har dock trängt in i väggar på café och entrétoaletterna, så de måste saneras. Men lokalerna kommer att kunna användas under torktiden.

Danssäsongen på Ånäsparken i Kovland startar imorgon den 13/5 med mogendans till Samzons som står på scenen. Moderndanserna börjar den 24 maj, då till Blender.