Home | Nyheter | Förlikning mellan Sannex och Christian Olsson

Förlikning mellan Sannex och Christian Olsson

klubba_620x330

I fredags fastslog Växjö tingsrätt en förlikning mellan Sannex Orkester AB och bandets förre basist Christian ”Mini” Olsson. Den senare har bland annat hävdat att det inte fanns saklig grund för hans uppsägning i maj i år, något som Sannex Orkester AB motsatt sig. Men nu har parterna enats om en förlikning som innebär att Sannex Orkester AB ska betala 230 000 kronor till Olsson och att varje part ska stå för sina rättegångskostnader. Eftersom parterna är överens har förlikningen stadfästs genom dom i Växjö tingsrätt.

Christian ”Mini” Olsson spelar nu i Per-Håkans. Basist i Sannex är Andreas Andersson.